Bilder

Nybyggt HyltebergaFasadrenovering och takbyte Limhamn 2014

Nybyggnad garage och förråd Limhamn 2012

Fasadrenovering Ystad 2015

  Takbyte och målning fasad  2015 Limhamn

   Korsvirkesreparation och målning 2015 Ystad 

 Fasadrenovering,takbyte, badrumsrenovering och byte av lägenhetsdörrar 2006 Skurup

 Fasadrenovering  2009 Skurup

 Tillbyggnad 2015 Lund

 Nybyggnad enfamiljshus 2012 Skurup

 Fasadrenovering, fönsterbyte och ny trappa med tak 2014 Ystad

 Fasadrenovering 2014 Havgårds säteri

 Fasadrenovering 2001 Ystad

 Fasadrenovering 2000 Skurup

 Nytt kök 2014 Skurup

 

 

 

 

Published on